VNJ COPORATION

Professional Laundry Service

WATER MUSIC, SMOKE, MIST

ネズミは食べられるなんて

ネズミは食べられるなんて


Call me 0914346117, ネズミは食べられるなんて

DANH SÁCH HỌ NHÀ TRE

DANH SÁCH HỌ NHÀ TRE


Call Me 0914 346117. DANH SÁCH HỌ NHÀ TRE

ĐẶC SẢN MĂNG SẶT VÙNG TÂY BẮC

ĐẶC SẢN MĂNG SẶT VÙNG TÂY BẮC


Call Me 0914 346117. MĂNG SẶT HỌ NHÀ TRE

ĐẶC TÍNH CON DÚI (CÚI NÚI, hoặc Chuột Tre)

ĐẶC TÍNH CON DÚI (CÚI NÚI, hoặc Chuột Tre)


Cal me 0914 346117 ĐẶC TÍNH CON DÚI (CÚI NÚI, hoặc Chuột Tre タケネズミ)

モルモットによく似た珍獣タケネズミ。竹をバリバリ食べる

モルモットによく似た珍獣タケネズミ。竹をバリバリ食べる


Cal me 0914 346117 モルモットによく似た珍獣タケネズミ。竹をバリバリ食べる

タケネズミ

タケネズミ


Cal me 0914 346117 タケネズミ

タケネズミを食べてもよいか?専門家は「新型ウイルス発生での非常事態には控えるべき」

タケネズミを食べてもよいか?専門家は「新型ウイルス発生での非常事態には控えるべき」


Cal me 0914 346117 タケネズミを食べてもよいか?専門家は「新型ウイルス発生での非常事態には控えるべき」

新型肺炎、食用ネズミ感染源か 野生動物売買、対応に苦慮

新型肺炎、食用ネズミ感染源か 野生動物売買、対応に苦慮


Cal me 0914 346117 新型肺炎、食用ネズミ感染源か 野生動物売買、対応に苦慮

農民がタケネズミ養殖で貧困脱却

農民がタケネズミ養殖で貧困脱却


Cal me 0914 346117 農民がタケネズミ養殖で貧困脱却

Tập Đoàn VNJ

Chuyên VNJ, Laudry, Machine, Robot, BMS, SMS, CNC, PLC, Scada, Inverter, Servo, Control Remote


Địa Chỉ: 118 Thành Vinh, Hòa Khánh, tp Đà Nẵng
Hotline: 0914 346 117
Website: http://tapdoanvnj.com

Hoạt động với tiêu chí "Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi", tập đoàn VNJ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm qua từng ngày để đem lại chất lượng tối ưu cho khách hàng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho từng dịch vụ và sản phẩm của VNJ